Vermindering buitenreclames voor online gokken.

Komt dat verbod op casino reclames eraan?

Een interpellatiedebat staat op de planning. Maar wat is dat? En is een verbod op casino reclame een reëel scenario? 

In eerder nieuws vertelden we over de verschillende ontwikkelingen omtrent het reclameverbod voor casino’s dat er wellicht aankomt. Ondertussen buigt de Tweede Kamer zich hierover, onder andere in een kamerdebat. Een zogenaamd interpellatiedebat staat op de planning. Wat is zo’n debat en wat is de stand van zaken momenteel? Is een verbod op casino reclame een reëel scenario?  

Op weg naar een ban? Dit gebeurde er tot nu toe

Voor wie niets heeft meegekregen van de mogelijke reclameban, volgt hieronder een korte samenvatting van de ontwikkelingen en de beweegredenen van het verbod. 

15 december 2021: Reclamecode online kansspelen

Sinds een ruime maand zijn de Nederlandse casino’s gebonden aan de Reclamecode online kansspelen. In de praktijk houdt dit onder andere in dat casino’s geen reclame mogen maken op bepaalde tijdstippen, en zich niet mogen richten op jong publiek.

Tweede Kamerlid Van Nispen van de SP vindt deze maatregelen niet genoeg om kwetsbare doelgroepen te beschermen. Hij diende een motie in voor verbod op casino reclames.

6 januari 2022: minister Dekker heeft geen haast

Demissionair minister van Rechtsbescherming Sander Dekker gaf begin januari aan nog geen directe actie te ondernemen betreffende casinoreclames. Eerst wil hij “gedegen” onderzoek laten uitvoeren naar of een ban nut heeft. Hij geeft per brief richting de Kamer aan in april 2022 met een update te komen. Ondertussen is de eerste nulmeting gedaan, om te analyseren of gokreclames de kans op verslaving vergroten. 

15-18 januari 2022: Nieuwsuur, interpellatiedebat en kamervragen

Op 15 januari besteedde het tv-programma Nieuwsuur aandacht aan gokreclames. Ook hier zagen we Van Nispen van de SP, die benadrukte dat april te lang duurt om een beslissing te nemen. Kort daarop volgt de uitzending van Kassa, waarin ook zij ingaan op de recent geopende Nederlandse gokmarkt en de mogelijke schadelijke effecten van reclames. 

Op 18 januari vraagt Van Nispen een interpellatiedebat aan om snelheid in de zaak omtrent een reclameverbod te krijgen. Een interpellatiedebat is een debat dat Kamerleden kunnen aanvragen om de aandacht van de verantwoordelijke minister te krijgen voor een bepaald topic. Wel alleen in het geval minimaal 30 Kamerleden het eens zijn met de noodzaak van een debat of actie. In dit geval kreeg Van Nispen voldoende Kamergenoten mee in zijn verzoek om een debat. Hierbij kwam hij met een negental kamervragen waarmee hij zich richt op de nieuwe minister van rechtsbescherming, Weerwind van D66. In deze kamervragen wil hij onder andere opheldering krijgen over de volgende zaken:

  • Erkenning worden gegeven voor het feit dat mensen sinds opening van de gokmarkt in Nederland meer tijd doorbrengen op websites die kansspelen aanbieden? En kan worden aangegeven om wat voor aantallen het gaat? 
  • Kan er een inschatting worden gegeven van de toekomst van de online gokmarkt wanneer het huidige beleid wordt gehanteerd? 
  • Hoeveel probleemspelers zijn er momenteel, en voor de opening van de markt?
  • Speelt de invloed van STER een rol in het reclamebeleid van casino’s?
  • Kan worden erkend dat een meerderheid van de Kamer voor een verbod is op ongerichte relaties?

To be continued…. In februari 2022 Reclamecode online kansspelen

De motie van Van Nispen wordt over een maand overigens pas behandeld, dus voorlopig zullen casino reclames nog gewoon mogelijk zijn – binnen de regels van de Reclamecode natuurlijk. De vergadering waarin zijn motie wordt behandeld staat gepland op 17 februari. We houden je op de hoogte wanneer er weer nieuwe ontwikkelingen zijn!